Vad har anställda "fel", som de måste betala ytterligare bidrag till sjukförsäkringföretaget ensam?

Fråga:

Vad har arbetarna faktiskt "gjort fel", som de måste betala den extra avgiften för sjukförsäkringen ensam? Som går i riktning mot systemskifte, eftersom hittills arbetsgivarna med betalat ännu 50% av sjukförsäkringen bidrag - eller jag låg fel? Kan någon förklara detta?


Svar:

Oro som ytterligare bidrag bara för att de försäkrade i den lagstadgade sjukförsäkringen är först så inte alla-.

För det andra, Ulla hade s i en del av dess "reform" detta ytterligare inlägg och om nödvändigt även en annan - som kommer redan även – uttryckligen i lagen skriven och också bestämma vem som har att betala.