Vad har du att göra för att vara berättigade till det WNBA utkastet?

Vad har du att göra för att vara en wnba vad har du att göra för att vara en wnba vad har du att göra för att vara en wnba