Vad har du som inte har givits till dig?

Svaret är Shining in Your Eyes
Ta bort skalor från ögonen mina bröder - du kan inte göra det ensamma!
1 Kor 4:7 - för vem gör du annorlunda än någon annan? Vad har du att du inte fick? Och om du har fått det, varför du skryter som om du inte gjorde?
Vad du har du tjänade inte men du fick av Gud. Du tror du är perfekt---du är inte, och inte heller jag är I. sprida den goda nyheten att Jesus är svaret!
Matteus 7:7 - fråga och det skall ges till dig, söka och du skall finna, knock och dörren öppnas till dig.

Ett annat svar

Vad har du som inte har givits till dig? Ingenting. ALLT finns hos Gud.