Vad har människor använder för att göra vid colosseum i Rom?

Vad har människor använder för att göra vid colosseum i Rom?

Folk brukade sitta och titta på olika former av underhållning och ståt på Colosseum. Några av händelserna, var firandet av olika gudar, gladiator anfall, offentliga avrättningar, vilda djur jakter och sjöslag.