Vad Hemingways skriver stil i gamle och havet?

Hemingway skriva stil var en alla sin egen. I gamle och havet använde han en mycket minimalistisk inställning till skrivandet.