Vad heter den första delen av en lek?

Vad heter den första delen av en lek?

Den första delen av en lek skulle kunna kallas ett par olika saker:

Prologen
Handla en
Öppningen