Vad heter det första kapitlet i yxa?

Vad heter det första kapitlet i yxa?

Det finns inget kapitelnamn för kapitel, bara siffror att representera kapitelnumret. Personligen, jag heter det första kapitlet ensam eftersom hes ensam i planet efteråt.