Vad heter ett säkerhetskonto insättning?

Fråga:

Vad heter inlåningskonto säkerhet tillämpas? Hyresgästen eller hyresvärden! Hur är det med beskattning av ränteinkomster? Tack!


Svar:

Ers Majestät, det beror på:

Du kan skapa säkerhet inlåningskonto i namn av hyresgästen och han belånat sedan det till hyresvärden.

Alternativet är att tillämpa insättning boken namnet i utarrenderaren, utan som ett klientmedelskonto för hyresgästerna.

Med beskattning av ränteinkomster, idag är ganska enkelt: som vi vet, det är den platt skatten. I det förstnämnda fallet leasetagaren eventuellt kunde skicka en befrielse för att kontoföring banken, sedan inget skatteavdrag görs.

Det blir mer komplicerat i det andra fallet: det får hyresvärden skickas årligen bevis på betalat skatt till dess hyresgäster mer långtgående honom av banken och som ytterligare kan utnyttja dem sedan med konditionering av Kap. När man då betänker att räntesatsen för besparingar betalas per år är sällan mer än 0,25% och körningen av kontroll av skrift och portokostnad överstiger bara en bråkdel, i många fall bidragsbeloppet som kan förväntas.