Vad heter för människor som arbetar med barn som har särskilda behov?

Vad heter för människor som arbetar med barn som har särskilda behov?

Specialundervisning lärare är en grupp som arbetar med särskilda behov barn. Arbetsterapeuter, sjukgymnaster och tal-språk patologer arbetar också med särskilda behov barn.