Vad heter rädslan för gamla människor?

Rädslan för äldre personer eller växer gamla kallas "Gerontophobia." Men snabb fråga om jag får?
Varför inte bara skriva mycket samma fråga i Google och får svar inom några sekunder?