Vad hette den första DVD?

Enligt Wikipedia var"den första pressade DVD filmen Twister 1996." (http://en.wikipedia.org/wiki/Dvd#History)