Vad hette John Wilkes Booth syskon?

Vad hette John Wilkes Booth syskon?

Edwin Booth var en känd amerikansk skådespelare av sin dag, och som var sant i åtminstone några splittrade familjer, han stödde Lincoln och unionen. Hans bror Junius var också en amerikansk skådespelare. Mycket av vad som är känt om familjen monter kan krediteras till hans syster Asien F. monter Clarke som var en känd poet och författare.