Vad indikerar vätska som verkar vara motorns kylvätska kommer från ljuddämparen?

HeyHoward == om det kylvätska motorn överhettas snabbt och motorn kommer rök vit rök. Huvudet packningar måste ersättas. Om det är ganska klart vatten kan det vara normalt kondens. Lycka till, Joe