Vad information gör försäkringsbolag få om en biljett och vad gör de med det?

Vad information gör försäkringsbolag få om en biljett och vad gör de med det?

"Vad information gör försäkringsbolag får om en biljett och vad gör de med det?" När du ansöker om Bilförsäkringar tittar företaget på ett antal objekt för att fastställa hur mycket att debitera dig för försäkringen. Denna avgift är din försäkringspremie. Ett antal faktorer används och inte alla företag kommer att använda samma rating system och därför måste du alltid få minst tre citat på din auto försäkring. En av faktorerna och förmodligen det viktigaste är din motorfordon rapport eller MVR. Detta hålls av DMV i ditt hemland och listar alla olyckor och trafik biljetter som du har fått av statens lag. Fortkörning biljetter kan förvaras utanför din post av ett antal sätt inklusive trafik skola, uppskov och naturligtvis slå biljetten i domstolen. Vanligtvis företaget endast kontrollerar de senaste tre åren och tilldelar försäkring poäng beroende på antalet olyckor och biljetter. Ju fler poäng desto mer kostar din försäkring. Om du är riktigt dålig företaget kan avböja att även citera eller din nuvarande operatör kan även avboka. Några av de billiga företag kommer till exempel att släppa täckning om du får en vårdslös körning källhänvisning. För en vidare diskussion finns i artikeln "The True kostnaden för en fortkörning biljett". http://www.speedingticketcentral.com/cost-of-a-speeding-Ticket.html