Vad innebär att hitta en död fågel menar?

Det betyder att fågeln dog och du hittade den