Vad innebär det att öka Cashquote i en fond?

Fråga:

Vad innebär det att om du ökar Cashquote i en fond? Fonden sedan omstruktureras? Innebär en ökning av Cashquote, en ökning av likvida medel, som Geldmartkfonds?


Svar:

Förväntningarna för fondförvaltare är att den tidigare/aktuella kurser i vissa aktier snarare en försämring kunde / kan. Som sig själv men erbjuds ingen omedelbar flytta till andra aktier, som har förvaltare av sin likviditet till riskspridning som inlåning med fast löptid skapad utan på penningmarknaden.

 • Relaterade Frågor

 • Vad innebär det att ersätta en täckt Dispolinie med ett lån?

 • Vad innebär det att vara skotska?

 • Vad innebär det att tjäna Gud?

 • Vad innebär det att amerikanisera en Native American?

 • Vad innebär det att ge lärare andlig insikt?

 • Vad innebär det att om ett företag bedöms av mängden net likviditet?

 • Vad innebär det att om du har socker i urinen?

 • Vad innebär det att åtalas i mörka själar?

 • Vad innebär det att vara avvikande i boken?

 • Vad innebär det att beta en berättelse?

 • Vad innebär det att vara trippel destillerad?

 • Vad innebär det att köpa statsobligationer?

 • Vad innebär det att överväga Guds skapelse som kan räta upp vad han har gjort krokiga?

 • Vad innebär det att vara en ledare?

 • Vad innebär det att vara ton döva?

 • Vad innebär det att ha drömmar om någon varje dag?

 • Vad innebär det att säga du accepterar att avstå från din rätt enligt familjutbildning rättigheter och privacy act från 1974 att granska specifika och sammansatta rekommendationsbrev?

 • Vad innebär det att få betalt för semimonthly?

 • Vad innebär det att cosign för bil?