Vad innebär det att tjäna Gud?

Vad innebär det att tjäna Gud?

Tro på honom. be (tacka) och till bye en bra person, som inte stjäla har sex och döda och andra saker

svar
Vad innebär det att att tjäna Gud jag tycker det är att göra hans vilja
som att hålla hans bud. Du kan ha sex men endast med personen
Du är gift med.