Vad innebär dubbelbeskattning?

Fråga:

Vad innebär dubbelbeskattning?


Svar:

Dubbelbeskattningsavtal ("DBA") ingår mellanstatliga arrangemang för att undvika dubbelbeskattning av olika typer av inkomst, en skattskyldig i en stat i den andra staten har, till exempel intäkter från (un) egenföretagare arbetar, kommersiella intäkter (ESP. även montage och uthyrning), räntor och utdelningar, licenser och rättigheter, pensioner och Bed & breakfast, andra inkomster och delvis arv.

OECD har utformat en modell för överenskommelse, som du kan läsa här: