Vad innebär oacceptabel risk?

Vad innebär oacceptabel risk?

Det finns risk involverad i maj områden av liv, investment banking och militära operationer för att ta bara två. "Risk" innebär alltid en potential för misslyckande, som är en given. Oacceptabel risk innebär att risken för misslyckande är för hög.