Vad inte skattemässigt undantagna betyder?

Vad inte skattemässigt undantagna betyder?

INTE skattefria skulle innebära att vissa skatter kan vara skyldig på den typ av inkomst som har mottagits för detta ändamål. Och om detta är en IDEELL välgörande
organisation en typ av icke-närstående NÄRINGSINKOMST som kommer att rapporteras på självdeklarationen och vissa skatter betalas på UBI som togs emot och kanske även vissa andra skatt former kommer att behöva arkiverat också för detta ändamål.