Vad Ivy League universitet deltog författaren Zane Grey?

Vad Ivy League universitet deltog författaren Zane Grey?

Zane Grey deltog i University of Pennsylvania och tog 1896 examen inom tandvården.