Vad kallades ubåtar?

I deras historia kallades ubåtar av många namn som "U-båtar", "ål båtar", "störta båtar", 'djävulen dykare' och "gris båtar". Tekniskt, efter storlek, ubåten är ett fartyg, men det har kallats en båt sedan dess tidigaste dagar och på sikt är genomsyrad av tradition. Submariners nästan invariably kallar deras fartyg "båtar".