Vad kallar Alaskans mormor och morfar?

Vad kallar Alaskans mormor och morfar?

Det finns ja olika stammar i Alaska men jag kan berätta i sydcentrala Alaska vi kallar vår farfar och farmor upa och uma (up-uh, um-uh)