Vad kallar du dem som studerar medicin?

Farmakologi:

  1. Vetenskapen om läkemedel, inklusive deras sammansättning, användning och effekter.
  2. Utmärkande drag eller egenskaper av ett läkemedel, särskilt de som gör det medicinskt effektiva.

Lägg bara till "ist" till "ologies" nedan för att få svaret. Till exempel - patolog, etiologist, patologiska fysiolog etc.

Studier av medicin delas in i fyra frågor:

I. patologi: den del av medicinsk vetenskap som studerar sjukdomen.
A. etiologi: undersökning av morbific orsaker. B. Pathogeny: en förklaring till orsakerna verkningssätt-hur orsak ger utvecklingen av sjukdomen. C. patologiska fysiologi: sjukliga reaktioner under sjukdom-producerande orsakar. D. patologisk anatomi: som avslöjar den strukturella ändringen grund av sjukdom. E. Symptomatology: som står för störningar. F. sjukdomslära: som beskriver och klassificerar sjukdom.
II. diagnos: som bestämmer platsen där en viss sjukdom hör hemma i sjukdomslära.

III. prognos: som förutsäger resultatet av sjukdom.

IV. Therapeutics: som strävar efter att lindra, ändra och bota sjukdomar.

Jag har kopplat min källa för informationen nedan.