Vad kallar du någon som arbetar för regeringen?

Vad kallar du någon som arbetar för regeringen?

Functionary, politiker eller regeringen arbetare.