Vad kallas de två polerna på ett batteri?

Vad kallas de två polerna på ett batteri?

anod & katod

============

De är vanligtvis kallas "batteripolerna." En är "positiva" terminalen och den andra är den "negativa" terminalen.