Vad kallas djur som äter både växter och andra djur?

Djur som äter växter och kött kallas allätande djur som endast äter kött kallas köttätande djur som äter bara växter kallas växtätare människor är allätare