Vad kallas ett djur som äter både kött och grönsaker?

Ett djur som äter både kött och vegetabiliskt material kallas en allätare, i motsats till en växtätare som äter endast vegetabiliskt material och en rovdjur som äter bara kött (även om de flesta djur som klassificeras som "köttätare" också ibland äter gräs och örter).