Vad kallas ett öra av majs?

Vad kallas ett öra av majs?

De flesta människor kalla bara det ett "öra av majs", eller "öra av majs" i USA och Kanada. En botaniker kan kalla det en "honblomställning."