Vad kallas processen av blodkroppar?

Haemopoiesis. Under hamemopoiesis, kommer en frisk vuxen person ungefärligt producera 11 till 12 nya blodkroppar dagligen till korrekt funktion och upprätthålla en stadig blodflödet i perifer cirkulation.