Vad kan du dra slutsatsen från att se samma behållare med identiska fisk i dem men med olika vatten i varje behållare?

Vad kan du dra slutsatsen från att se samma behållare med identiska fisk i dem men med olika vatten i varje behållare?

En med större yta skulle ha mer syre tillgängligt för fisken. En med större volym har en fast mängd syre som kan lösas i en given summa. En med större yta har mer syre tillgängligt över tid.