Vad kan du dra slutsatsen från den årliga rapporten av Federal Bank?

Fråga:

Vad kan du dra slutsatsen från den årliga rapporten av Federal Bank? Detta bör ja ekonomiska indikatorn par utmärkthet - bara för att hur kan du tolka detta årliga betänkande? Har någon ett exempel här?


Svar:

Var ska du börja, var att stoppa. Federal Reserve missade "anranzer" där de har varit fel politik det regelbundet.

Också att totalen kontrar igen tillsammans och förklarar också de förväntade ekonomiska utvecklingen. SSeite 77-90, Alleinzum valuta och finansiella systemet det ganska mycket.