Vad kan du lämna allt från skatten på en frilansande bisyssla?

Fråga:

Jag loggade in ännu en handstil service utöver mitt yrke. Vad kan jag här min inkomst som utgifter mot greve?


Svar:

§ 4 par. IV inkomstskatt: operativa kostnader är de kostnader som orsakas av operationen.

I punkt V och några få undantag, sedan hittade vad som inte händer, men annars är ganska mycket.