Vad kan elever som reklamkostnader fästa, så att de får hålla underhållsbidrag?

Fråga:

Om jag har förstått det rätt, studenter kan dra av reklamkostnader från din lön och kan därför hålla barnet. Är?


Svar:

Betalningar till en pension (direkt försäkring, pensionsfonder) kommer att dras av från inkomsten av barnet och därmed minska den årliga inkomstgränsen.

Dock: att komma till besparingar summan av pensioner inte före pensioneringen sprang (pengar är barnet inte tillgänglig)... det är en ALTERSvorsorge ja sluta. Det är därför det kommer kännas igen med.