Vad kan hända med mig som en borgenär om inte skulden betalas två gånger?

Fråga:

Vad kan hända med mig som en borgenär när en gäldenär trots kunskap om betalningen av skulden igen kompenserar för detta genom sin hustru? Kan jag fortsätta att betala två gånger?


Svar:

Naturligtvis har du inte rätt att återbetala två gånger. Gäldenären sidan kan återta en betalning. Det är inte klart från din beskrivning - kanske är inte säkert - här man görs medvetna om den andra betalningen för dig och förväntar sig att den första betalningen kommer att betalas tillbaka. Klargörande av den inre relationen på gäldenären sida kan vara men inte sak av borgenären. Detta orsakar Aaufwand och eventuellt drar du in i en inre tvist. Kanske är det möjligt, dock kort per telefon att bestämma på vars konto nu överbetalningen taggade skriver väl till, så att ärendet kan avslutas slutligen och konflikfrei. Om detta overhead för dig, kan du ta avdraget.