Vad kan inte ske utan vatten?

Överlevnad - mänskligt liv.