Vad kan vara en hård bula på huvudet ungefär fyra inches ovanför ditt vänstra öga som inte skada eller orsaka någon huvudvärk men det var inte det när du var barn?

Eventuella nya "klumpar" på kroppen är aldrig normalt och bör utvärderas av en läkare för diagnos och behandling. Det kan vara något. Det kan vara en cysta, eller det kan vara något allvarligare. Du måste gå till en läkare. I person. Ingen kan (eller kommer) diagnostisera dig online. Du har bara en kropp. Kontakta en läkare omedelbart. ~ T