Vad kan vara slutet för själen i den stora klockan?

I slutet av själen i den stora klockan frågade O-Yuki Minokichi om den vita kvinnan, som de förklarade sedan om natten i fisherman's hut. Det var då att Yuki hävdade det var henne och hotade honom om barnen bör någonsin klaga på honom. Det är när hon smälte bort förvandlas till en dimma som upplösts i takbalkar, aldrig att ses igen.