Vad kommer att ärva flera behövs en så att alla formaliteter på kontoren och bankn ka

Fråga:

Vad kommer att ärva flera krävs så att man kan hantera alla formaliteter med kontor och bankn


Svar:

2357 § BGB Gemeinschaflicher certifikat om arv: det finns flera arvingar, ett gemenskapscertifikat arv bör på begäran av grant. Ansökan kan göras av j e d e m av arvingarna.

Förekomsten av alla arvingar krävs därför inte.