Vad kommer att hända med ISIS i Irak och spridningen av jihad och Islam i Mellanöstern från Irak till Syrien tillsammans med Afghanistan?

ISIS för närvarande samgående med andra grupper och gäng i hela världen. Även grupper som inte delar deras tro. Cellgrupper har uppstått så långt bort som södra Amerika och i hela Mexiko. De kommer så småningom ha kontroll och löne krig mot kristendomen och västvärlden.