Vad konsumenten känslan av University of Michigan om den ekonomiska situationen?

Fråga:

Förenta staterna har vissa indikatorer för sin verksamhet- men vad är University of Michigan konsumenternas åsikter? Aldrig hört det!


Svar:

University of Michigan konsumenternas åsikter är ett mått på den nuvarande och framtida ekonomiska situationen för hushåll. Han är en månatlig publikation.