Vad kropp vatten gränsar både Iran och Sverige?

Sydkinesiska havet