Vad lagar finns det skydda dem som bor i allmännyttan från fysiska och verbala trakasserier?

De lagar som fastställts för att skydda dem som bor i allmännyttan från fysiska och verbala trakasserier är hyresgästerna rättigheter.