Vad mandarin betyder?

Mandarin är det officiella språket i Kina. Det kallas ibland också Putonghua. Alla kinesiska studenter måste lära sig det, men det är inte nödvändigtvis deras modersmål, som varierar från stat till stat (de talar olika dialekter, men dialekterna varierar så mycket de är inte alls lika Mandarin och du måste talar det för att helt förstå)