Vad måste bara vara Skattepliktig försäljning av jordbrukstillgångar, som då blir privat egendom?

Fråga:

Vad måste bara beskattas försäljning av jordbrukstillgångar, som då blir privat egendom? Vilka kostnader kan du dra av?


Svar:

Vad måste bara beskattas försäljning av jordbrukstillgångar, som då blir privat egendom?

Tja vad är det nu? Försäljning, eller operativa uppdrag och borttagning?

Resultatet är ändå liknar, är vinsterna. Kostnaderna är avdragsgilla.

Problem i jordbruket, det finns många speciella regler. Även de människor här, som är riktigt bra i fråga om beskattning, kunde se någon tillräcklig information från fakta. Och även då, det vore bättre om du frågar jordbruk specialister.

Dokumenten har behandlats men tidigare fastställt en jordbruks bok agent.