Vad menar du, KfW lån innan av konstruktionen projekt måste tillämpas för?

Fråga:

Jag har läst att KfW lån innan av konstruktionen projekt måste tillämpas för. Men vad menar du exakt? Men, innan jag inte vet vad, hur och när jag bygga, eller skulle vilja finansiera, kan jag begära inte ett lån.


Svar:

Precis som är! Jag hade samma problem för en tid sedan var jag en lägenhet och jag hade redan undertecknat köpeavtalet. Lyckligtvis nog sedan samråd med banken jag hade uppfattat innan köp. Banken anställde var också något donquijotiskt detta system.

KfW bara tar hand om hushållsarbetet och jag vill inte att de ekonomiskt tar över och att finansieringen är när bygget startar.

KfW lånen måste begäras på en "normal" Bank ändå så jag skulle söka på basen av mitt förtroende för din plats och mig fråga där. På grund av KfW lånet summor är inte särskilt frodiga, kommer du att ta det maximala beloppet ändå och du kan begära ja sedan någonsin...

Förändras ständigt av Kreditanstalt für Wiederaufbau och tyvärr bankanställda är inte alltid up-to-date, därför Visa "som du får någon som vet det. Eller det fungerar inte bara av denna anledning, eftersom du missar någon gång.