Vad menas med bristningen av teknik bubblan?

Fråga:

Jag har läst att tekniken bubblan har spruckit och det är därför livförsäkring är sämre. Vad innebär det och vad måste göra livförsäkringar med tech bubblan?


Svar:

Bubblan teknik innebär de snabba prisökningar som hade teknikaktier för några år sedan. Det följde besvikelsen och värdena sammanföll i sig (även inga verkliga tillgångar såsom fabriker hade varit, men enda förväntningar). En typisk värdet av denna typ var också Infineon.

Det kan vara att liv försäkringsbolag det också ges det belopp de var tillåtna att investera i Aktein. Fonden liv försäkringsgivaren blir förmodligen men mer tänkt, som investerat sina hela förmögenhet i lager.