Vad menas med dc generator?

Vad menas med dc generator?

Rikta strömgeneratorn