Vad menas med den amerikanska ambassaden i Manila när de tillfälligt vägrar att utfärda en visering baserat på Immigration and Nationality Act avsnitt 221g?

hej sir/fru, jag vill veta om vad som menas med den amerikanska ambassaden i Manila när de tillfälligt vägrar att utfärda en visering baserat på Immigration and Nationality Act avsnitt 221 g?"
Vänligen vänligen svara på dat...
Tack & hälsningar j s chandra