Vad menas med "Ett liv för ett liv"?

Ett liv för ett liv innebär att om du förlorat någon kära till dig av hjälpmedel eller händerna på en annan person; du lika vedergällning. Personen eller någon också kära till dem bör dö också.

 • Relaterade Frågor

 • Vad menas med ett kosher kök?

 • Vad menas med ett heligt krig?

 • Vad menas med ett kommanditbolag?

 • Vad menas med ett komplext tal?

 • Vad menas med tillväxten av ett företag?

 • Vad pasiert med ett gemensamt konto med dead en Patners? Kan det överlevande kontot?

 • Vad menas med elektronisk varvtalsregulator kontroll?

 • Vad menas med manlig dominans och förtryck som noterades av kvinnor i abolitioniströrelsen?

 • Vad menas med den tredje skottet?

 • Vad menas med "barnlitteratur är styvbarn litteratur"?

 • Vad menas med frekvens av ljus?

 • Vad menas med hymencission?

 • Vad menas med fånga utbud i fas låst loop kretsar?

 • Vad menas med löslighet?

 • Vad menas med den amerikanska ambassaden i Manila när de tillfälligt vägrar att utfärda en visering baserat på Immigration and Nationality Act avsnitt 221g?

 • Vad menas med "resolution" i ljusmikroskop?

 • Vad menas med begreppet dokumentkopplingen?

 • Vad menas med revolutionen 1848 liberaler?

 • Vad menas med materialhanteringsutrustning?